Bostadsrätt - komplett guide till bostadsrätter

När du är innehavare av en bostadsrätt så äger du endast rätten att bruka och använda lägenheten i fråga. Du äger alltså inte själva lägenheten i sig, vilket är ett vanligt missförstånd när det gäller bostadsrätter. Eftersom du inte är bostadens ägare när du endast besitter den så får du inte heller nyttja bostadsrätten till vilken typ av verksamhet som helst eller göra vad du vill med den heller. För att du ska veta vad du får göra med din lägenhet eller hur du får nyttja bostadsrätten behöver du läsa den aktuella bostadsrättsföreningens stadgar som gäller för just din bostadsrätt. Utöver de lokala regler som kan vara olika för varje bostadsrättsförening så finns det vissa generella regler och riktlinjer som gäller för de flesta bostadsrätter, se nedanför.

Göra förändringar i sin bostadsrätt

Som innehavare av bostadsrätt med s.k. besittningsrätt ska man innan alla större ombyggnationer se till att säkerställa att den planerade förändringen av lägenheten följer de olika stadgar som finns för bostadsrätten. I de flesta bostadsrätters stadgar är det tillåtet att utföra ändringar och underhåll som t.ex.
 • Renovering av befintligt badrum eller kök
 • Byta ut befintligt golv, t.ex. plastmatta till parkettgolv
 • Byta ut vitvaror i bostadsrätten, t.ex. installera ny tvättmaskin eller diskmaskin
 • Tapetsera om i alla rum
 • Måla om väggar och innertak
 • Kakla och lägga klinkers i kök och badrum


Större förändringar av bostadsrätt

I de allra flesta bostadsrätter gäller det att större förändringar av bostadsrätten måste godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse. För att i största möjliga mån undvika kostsamma missförstånd bör detta samtycke till den större förändringen av bostadsrätten vara skriftligt. I de allra flesta fall så framgår det av stadgarna i bostadsrättsföreningen att föreningen ansvarar för allt yttre underhåll av lägenheten och ägaren ansvarar för allt inre underhåll av bostadsrätten.

Bostadsrättens underhållsplan

Eftersom de flesta bostadsrättsföreningar har en underhållsplan för alla bostadsrätter som ingår i föreningen kan det vara klokt att läsa igenom den innan du sätter igång men renovering av din bostadsrätt. Skulle det t.ex. vara så att föreningen inom kort kommer att byta ut stammarna i din bostadsrätt så kan det vara bra att avvakta med att renovera badrummet. Efter ett stambyte kommer sannolikt en del av badrummet behöva renoveras och kaklas om.

Mindre förändringar av bostadsrätten som kräver godkännande

Det finns gott om mindre förändringar av bostadsrätten som i de allra flesta fall också kräver skriftligt godkännande av bostadsrättsföreningen. Några exempel på sådana förändringar inkluderar:

 • Måla om utsidan av fönster
 • Måla om ytterdörren
 • Byte av fönster
 • Byta ytterdörren till en säkerhetsdörr
 • Alla förändringar av rör, t.ex. el, avloppsledningar och vattenledningar


Hyra ut bostadsrätt i andra hand

Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand så krävs i de allra flesta fall även här ett skriftligt godkännande av bostadsrättsföreningen. I många fall görs ändå detta utan föreningens tillstånd vilket kan medföra problem. Så om du funderar på att hyra en bostadsrätt i andra hand kan det vara en god ide att fråga föreningen om detta är tillåtet innan du flyttar in.